Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – kolejne wsparcie dla gmin z terenu Powiatu Łobeskiego11 czerwca 2021, 09:33 
źródło: redakcja 

powiatlobeski24.pl
powiatlobeski24.pl
47 mln zł zostało przyznane 48 zachodniopomorskim gminom, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej. Rządowe wsparcie gminy przeznaczą na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
To kolejne dotacje dla samorządów przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W trzech poprzednich odsłonach do zachodniopomorskich gmin i powiatów trafiła kwota 559 193 340 zł. Środki były przekazywane w III transzach od sierpnia ubiegłego roku i zasiliły wszystkie 113 gmin i 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Wykaz wniosków pozytywnie zakwalifikowanych znajduje się poniżej:

Gmina Radowo Małe: Przebudowa budynku na remizę strażacką dla OSP w Radowie Małym
Inwestycja zakłada przebudowę wewnętrzną w celu utworzenia dwóch stanowisk garażowych, zaplecza socjalnego i sali do spotkań. Ponadto projekt zakłada termomodernizację budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej. Jednostka OSP Radowo Małe jest na terenie Gminy jedyną, która wyjeżdża do zdarzeń by chronić życie mieszkańców. W związku z tym niezbędne jest przygotowanie im odpowiedniego zaplecza do sprawnego działania.

Kwota wnioskowanych środków w zł: 500 000,00
Szacowany koszt inwestycji w zł: 500 000,00
Rekomendacja Komisji: 500 000,00


Gmina Dobra:
- Budowa Centrum Ruchowego dla dzieci i młodzieży
w miejscowości popegeerowskiej Dobra, które będzie obejmowało "miasteczko rowerowe", skatepark oraz siłownię na świeżym powietrzu. Miejsce to miałoby powstać na terenie byłego zakładu gospodarki komunalnej. Dotychczas nie było takiego miejsca, młodzież i dzieci nie mają gdzie trenować na rolkach i deskorolkach. Na terenie rowerowego miasteczka odbywać się będą lekcje szkolne oraz zajęcia praktyczne z zasad ruchu drogowego

Kwota wnioskowanych środków w zł: 1 000 000,00
Szacowany koszt inwestycji w zł: 1 000 000,00
Rekomendacja Komisji: 1 000 000,00 zł

- Budowa Wiejskiej Oczyszczalni Ścieków w m. Wrześno poprawa warunków życia mieszkańców i spełnienie wymogów sanitarnych, warunków epidemicznych przez budowę oczyszczalni ścieków. Ze względu na dużą odległość i wysokie koszty nie będzie możliwości podłączenia jej do oczyszczalni w Dobrej

Kwota wnioskowanych środków w zł: 300 000,00
Szacowany koszt inwestycji w zł: 300 000,00
Rekomendacja Komisji: 300 000,00


Gmina Łobez: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice.
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo, która jest dotychczas nieskanalizowana, a jakość podziemnych zbiorników na ścieki pozostawia wiele do życzenia, przez co stan środowiska naturalnego w zakresie odprowadzania ścieków bytowych jest fatalny

Kwota wnioskowanych środków w zł: 1 742 233,00
Szacowany koszt inwestycji w zł: 1 742 233,00
Rekomendacja Komisji: 1 500 000,00 zł


#RFIL