powiatlobeski24.pl

Briefing prasowy dotyczący pozyskania fundusz z Rządowego Program Inwestycji Lokalnych przez samorządy z terenu Powiatu Łobeskiego13 kwietnia 2021, 17:28 
źródło: redakcja 

Powiat Łobeski i Gminy z terenu Powiatu Łobeskiego pozyskały łącznie ponad 30 mln złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dzisiejsza konferencja poświęcona jest ogromnemu wsparciu rządowemu jakie zostało udzielone samorządom gminnym powiatu łobeskiego. Samorząd Powiatu Łobeskiego, otrzymał w ramach wsparcia rządowego środki w łącznej wysokości 4.046,828 zł, na co składa się wsparcie w postaci.

- 1.436.928 zł – budowa drogi w Połchowie (Gmina Węgorzyno) oraz budowa hydroforni w budynku ZOL-u w Resku,
- 934.000 zł – modernizacja energetyczna budynku Domu Dziecka w Łobzie przy ulicy Konopnickiej
- 1.675.900 zł – remont budynku przy ulicy Siewnej w Łobzie, w który powstanie drugi oddział Domu Dziecka.

- W tak trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy jako kraj i globalnie patrząc świat, doceniamy ogromne wsparcie finansowe jakie otrzymaliśmy od rządu. Zarówno Samorząd Powiatu Łobeskiego jak i gminy wchodzące w jego skład dołożą wszelkich starań aby przyznane fundusze zostały wykorzystane w należyty sposób z myślą o naszych mieszkańcach - mówiła Starosta Łobeski Renata Kulik.

- To dla nas bardzo ważne, aby w okresie wszelkich utrudnień móc realizować zamierzone plany. Cieszę się niezmiernie, że jest wśród nas Poseł Artur Szałabawka, na którego zawsze mogę liczyć, za co niezmiernie dziękuję.

Powiązane artykuły

Ponad 6,8 mln złotych dla Powiatu i Gmin z terenu Powiatu Łobeskiego w ramach RFIL


  1 kwietnia 2021, 14:57 

powiatlobeski24.pl
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Łączna wartość dofinansowania inwestycji na terenie Powiatu Łobeskiego to 6,82 mln złotych.
Na stronach internetowych wojewodów ogłoszone zostały wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To listy zadań zgłoszonych przez gminy i starostwa powiatowe wraz z kwotami przyznanymi na ich realizację.

Powiat Łobeski

Dofinansowanie uzyskał następujący projekt:

  • Przebudowa budynku na potrzeby nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (dom dziecka) dla 14 wychowanków i 2 opiekunów (jest to maksymalna liczba wychowanków zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Inwestycja jest niezbędna w celu poprawnego funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Łobeskiego.
    Opracowywany projekt przebudowy zakłada, że pomieszczenia przejętego budynku zostaną wyremontowane i dostosowane do nowej funkcji. Parter zostanie przystosowany dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. pokój i łazienka dla osoby niepełnosprawnej oraz pokój dla matki z dzieckiem). Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 1 675 900 zł


Gmina Łobez

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

  • Budowa drogi gminnej w ul. Miodowej w Łobzie o dł. 333,72 m, szer. 5,0 m, kostka brukowa, kanalizacja a deszczowa i oświetlenie uliczne. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 1 170 000 zł

  • Wybudowanie oświetlenia dróg i chodników na trasie Łobez - Dalno o łącznej dł. 2837 m. Na trasę składają się dwa odcinki: odcinek chodnika wzdłuż drogi woj. o dł. 2253 m oraz oświetlenia drogi gminnej o dł. 584 m. Energooszczędne LED - 69 sztuk. W efekcie cała odległość od Dalna do Łobza zostanie oświetlona. Trasa ta jest powszechnie używana dla ruchu pieszego pomiędzy Łobzem a Dalnem. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 410 000 zł


Gmina Węgorzyno

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:
  • Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urz. aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 420 000


Gmina Radowo Małe

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:
  • Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Radowo Małe. W ramach inwestycji planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach: Szkoły Podstawowej, Urzędu Gminy, Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 500 000
  • Modernizacja zabytkowego dworu zlokalizowanego w m. Dargomyśl, pełniącego rolę budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego. Remont budynku został nałożony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łobzie. Ze względu na brak środków finansowych Gmina nie jest w stanie zrealizować tego remontu, a tym samym 10 rodzin straci dach nad głową. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 650 000


Gmina Dobra

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:
  • Przebudowa placu i poprawa warunków bezpieczeństwa przed zabytkowym Kościołem w Dobrej. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 1 000 000
  • Budowa Kaplicy Komunalnej w Dobrej dostosowanej do wymogów sanitarnych, warunków epidemicznych, spełniająca wszystkie kryteria bezpieczeństwa. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 1 060 000Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.

Popularne w tym miesiącu

14 czerwca 2021, 13:03 

Węgorzyno. Ze Straży Miejskiej do Policji. Dacia Duster zmienia barwy


12 czerwca 2021, 12:58 

Bezpłatne badania mammograficzne na terenie Powiatu Łobeskiego