Tylko do 22 kwietnia można składać wnioski do programu #Społecznik8 kwietnia 2021, 11:05 
źródło: redakcja 

Tylko do 22 kwietnia można składać wnioski do programu #Społecznik
powiatlobeski24.pl
Zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem mogą składać wnioski o dotację.

Dostępne są dwa warianty:

  • na mikrodotacje (tzw. I filar) – dofinansowanie do 4 tys. zł na działania lokalne,
  • regionalne inicjatywy obywatelskie (tzw. II filar) – dofinansowanie do 10 tys. zł na działania o zasięgu powiatowym i regionalnym.


O czym warto pamiętać:

  1. W kosztorysie mogą Państwo zaplanować wydatki związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, itp.).
  2. W przypadku inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie, a muszą być zmodyfikowane, przesunięte w czasie, czy zmienione w sposobie realizacji ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – każdorazowo kontaktują się Państwo z Operatorem. Zapewniamy Państwa, że zawsze znajdzie się rozwiązanie – warunkiem jest zgłoszenie dokonane w czasie trwania projektu, a nie po nim.
  3. Niezmiennie podkreślamy – Program Społecznik docenia ,,zaangażowanie społeczne”, które muszą Państwo udowodnić we wniosku (zaangażowanie społeczne to nie wolontariat).
  4. Planując działania prosimy pamiętać o zgodności z zapisami Państwa statutu, a przy złożeniu wniosku o podpisaniu przez uprawnione (określone w statucie) osoby (niedochowanie tych warunków powoduje odrzucenie formalne projektu).


W dalszym ciągu premiowane będą działania proekologiczne podejmowane w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego. Kontynuowana będzie również współpraca z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Na projekty zarekomendowane przez młodzież zostanie przeznaczone 10% całości budżetu, co pozwoli na dofinansowanie min. 20 projektów ,młodzieżowych w ramach I filaru i 5 projektów w ramach II filaru.

Łącznie na realizacje pomysłów w ramach dwóch filarów Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował 1,3 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie min.200 inicjatyw w ramach I filaru – Mikrodotacje oraz min. 50 inicjatyw w ramach II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie.

Nabór trwa od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2021 r.
Wnioski składamy przy pomocy generatora wniosków witkac.pl
Regulaminy konkursów znajdują się tutaj

Zapraszamy do składania ofert!
#Społecznik

Popularne w tym miesiącu

8 kwietnia 2021, 10:25 

Węgorzyno. Utrudnienia na drodze. Ciężarówka na boku


7 kwietnia 2021, 18:57 

Groźny pożar w Węgorzynie


19 kwietnia 2021, 16:58 

To już pewne! W Łobzie powstaje Punkt Szczepień Powszechnych