Ponad 6,8 mln złotych dla Powiatu i Gmin z terenu Powiatu Łobeskiego w ramach RFIL1 kwietnia 2021, 14:57 
źródło: redakcja 

powiatlobeski24.pl
powiatlobeski24.pl
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Łączna wartość dofinansowania inwestycji na terenie Powiatu Łobeskiego to 6,82 mln złotych.
Na stronach internetowych wojewodów ogłoszone zostały wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To listy zadań zgłoszonych przez gminy i starostwa powiatowe wraz z kwotami przyznanymi na ich realizację.

Powiat Łobeski

Dofinansowanie uzyskał następujący projekt:

  • Przebudowa budynku na potrzeby nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (dom dziecka) dla 14 wychowanków i 2 opiekunów (jest to maksymalna liczba wychowanków zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Inwestycja jest niezbędna w celu poprawnego funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Łobeskiego.
    Opracowywany projekt przebudowy zakłada, że pomieszczenia przejętego budynku zostaną wyremontowane i dostosowane do nowej funkcji. Parter zostanie przystosowany dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. pokój i łazienka dla osoby niepełnosprawnej oraz pokój dla matki z dzieckiem). Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 1 675 900 zł


Gmina Łobez

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

  • Budowa drogi gminnej w ul. Miodowej w Łobzie o dł. 333,72 m, szer. 5,0 m, kostka brukowa, kanalizacja a deszczowa i oświetlenie uliczne. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 1 170 000 zł

  • Wybudowanie oświetlenia dróg i chodników na trasie Łobez - Dalno o łącznej dł. 2837 m. Na trasę składają się dwa odcinki: odcinek chodnika wzdłuż drogi woj. o dł. 2253 m oraz oświetlenia drogi gminnej o dł. 584 m. Energooszczędne LED - 69 sztuk. W efekcie cała odległość od Dalna do Łobza zostanie oświetlona. Trasa ta jest powszechnie używana dla ruchu pieszego pomiędzy Łobzem a Dalnem. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 410 000 zł


Gmina Węgorzyno

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:
  • Kompleksowa modernizacja sieci teleinformatycznej ze stacjami roboczymi, urz. aktywnymi i serwerami w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 420 000


Gmina Radowo Małe

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:
  • Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Radowo Małe. W ramach inwestycji planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach: Szkoły Podstawowej, Urzędu Gminy, Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 500 000
  • Modernizacja zabytkowego dworu zlokalizowanego w m. Dargomyśl, pełniącego rolę budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego. Remont budynku został nałożony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łobzie. Ze względu na brak środków finansowych Gmina nie jest w stanie zrealizować tego remontu, a tym samym 10 rodzin straci dach nad głową. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 650 000


Gmina Dobra

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:
  • Przebudowa placu i poprawa warunków bezpieczeństwa przed zabytkowym Kościołem w Dobrej. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 1 000 000
  • Budowa Kaplicy Komunalnej w Dobrej dostosowanej do wymogów sanitarnych, warunków epidemicznych, spełniająca wszystkie kryteria bezpieczeństwa. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 1 060 000Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.
#RFIL #PowiatŁobeski #GminaŁobez #GminaWegorzyno #GminaDobra #GminaRadowoMałe

Popularne w tym miesiącu

8 kwietnia 2021, 10:25 

Węgorzyno. Utrudnienia na drodze. Ciężarówka na boku


7 kwietnia 2021, 18:57 

Groźny pożar w Węgorzynie


19 kwietnia 2021, 16:58 

To już pewne! W Łobzie powstaje Punkt Szczepień Powszechnych