1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2021.3 kwietnia 2021, 10:12 
źródło: redakcja 

powiatlobeski24.pl
powiatlobeski24.pl
Spis będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.
1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2021.

Spis będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Spisu można dokonac poprzez aplikację spisową dostępną na stronie: https://nsp2021.spis.gov.pl/

Obowiązkiem spisowym będą objęte:
  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 czerwca 2021 r.


Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

#NSP2021

Popularne w tym miesiącu

8 kwietnia 2021, 10:25 

Węgorzyno. Utrudnienia na drodze. Ciężarówka na boku


7 kwietnia 2021, 18:57 

Groźny pożar w Węgorzynie


19 kwietnia 2021, 16:58 

To już pewne! W Łobzie powstaje Punkt Szczepień Powszechnych